Review công ty REVER

Bạn đang xem review của Thục Uyên. Xem tất cả review về REVER tại đây!
1 năm trước Quản lý sale

Chưa thấy công ti nào thiếu chuyên nghiệp làm ăn mập mờ và quy trình thì ôi thôi lộn xộn như Rever.

CEO Rever thì phát ngôn như đứa ngáo đá, vẽ chuyện trên mây, trong khi đó quản lý lại yếu kém, thích kẻ xu nịnh, gạ gẫm bồ bịch linh ta linh tinh trong công ti.