Review công ty Saigon American English (SAS)

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Saigon American English (SAS) tại đây!

Không phải là môi trường tốt để làm việc và gởi gắm con cái. Không hề coi trọng đào tạo.