Thông tin công ty Shoefabrik

Giới thiệu

Phương pháp tiếp cận dịch vụ đầy đủ của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi lắng nghe nhu cầu của bạn sau đó quản lý toàn bộ quy trình, từ thời gian ngắn ban đầu cho đến giao hàng theo đơn đặt hàng sản xuất hàng loạt. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn; giống như việc công ty của bạn phải có một đội ngũ thiết kế chuyên dụng, giám đốc phát triển & văn phòng liên lạc tại quốc gia sản xuất, cũng như sự hiện diện thường xuyên tại mỗi cơ sở của đối tác sản xuất.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Shoefabrik hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.