Review công ty Smartlog

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Smartlog tại đây!

Công ty lương nợ 2,3 tháng chưa trả, nhân viên thì toàn sinh viên mới ra trường, dev thì task làm mãi không xong. Nói chung hãi công ty này vcl

Ẩn danh
4 tháng trước

Dev toàn sinh viên mới ra trường, code như cdb, làm mãi k xong lý do lý trấu đẩy trách nghiệm ra đội triển khai khách chửi miết