Review công ty Smartlog

Sắp xếp theo:

Công ty lương nợ 2,3 tháng chưa trả, nhân viên thì toàn sinh viên mới ra trường, dev thì task làm mãi không xong. Nói chung hãi công ty này vcl