Review công ty Spiderum (spiderum.com)

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Spiderum (spiderum.com) tại đây!

Spiderum đưa tôi đến review này.

Mình thì ít đọc mà hay nghe spiderum trên Google Podcasts. Điểm mình thích nhất ở Spiderum là nội dung chất lượng, tuy nhiên chính điểm chất lượng có vẻ ảnh hưởng tới "số lương" bài mới hàng ngày.

Ẩn danh
1 năm trước

Mình cũng hay nghe Spiderum khi lái xe, quả thật là chất lượng hơn nhiều kênh podcast khác nhưng nội dung ít quá, nhiều lúc nghe hết rồi không có gì nghe nữa