Review công ty Stepmedia Software

Sắp xếp theo:

Công ty giờ đang liên kết với các trường đại học, chắc có chiến lược mới rồi

Chị quản lí của bên team em rất tốt, luôn nhiệt tình hỗ trợ khi em cần

2 ngày trước Nhân viên trung thành

Khi nhân viên làm gì sai mà bị cấp trên trách thì quản lí luôn là người đứng ra chịu trách nhiệm và sau đó tìm cách giải quyết chứ không quay lại mắng nhân viên

Với tư cách 1 nhân viên từng làm ở Stepmedia thì mình cảm thấy Chế độ dành cho nhân viên ở đây rất tốt

Để tìm đc nơi thật sự muốn làm về TMDT và chuyên sâu thì ở VN rất hiểm công ty làm được như Stepmedia

Ai làm team anh Quân sướng lắm đấy, được ảnh vực dậy tinh thần mỗi khi khó khăn, được hỗ trợ tận tình khi sắp hết tháng mà chưa đạt KPI

Lương nhận đầy đủ ngày 5, hầu như từ lúc tôi làm ở đây là chưa thấy bị chậm lương.

Được học nhiều kiến thức và quy trình làm việc lại rất chặt chẽ

Sếp không la mắng mà nói chuyện nhỏ nhẹ, mình có làm gì sai thì sếp cũng lãnh trách nhiệm chứ không đùn đẩy cho mình, sau đó tìm cách khắc phục cho tốt hơn