Review công ty Stepmedia Software

Bạn đang xem review của Phương. Xem tất cả review về Stepmedia Software tại đây!

Điều khiến mình còn làm ở công ty bây giờ không phải vì sếp, không phải vì sản phẩm hay tầm nhìn, mà là vì đồng nghiệp. Đồng nghiệp dễ thương quá làm mình không thể rời bỏ công ty.