Review công ty Stepmedia Software

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Stepmedia Software tại đây!

Công ty tuyển khá nhiều trợ lí, mỗi người kiêm 1 việc riêng, cực cái là nữ mà quản lí kho, sửa máy tính các kiểu thì thôi rồi