Review công ty Stepmedia Software

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Stepmedia Software tại đây!

Nhân viên sales ra vào liên tục vì áp KPI, cũng không phải KPI cao mà là các bạn làm biếng quá, không chịu khó làm việc