Review công ty Synnex FPT

Chưa có review nào cho công ty Synnex FPT!
Bấm vào đây để viết review đầu tiên về công ty này!