Review công ty Tập Đoàn Sơn Hà

Bạn đang xem review của Bích Ngân. Xem tất cả review về Tập Đoàn Sơn Hà tại đây!
1 năm trước Chuyên viên Marketing cũ

Từng làm ở đây 1 năm, phải nói là tập đoàn lớn nên học hỏi được nhiều, có cái là không phù hợp với bạn nào việc nhẹ lương cao, vì ở đây tốc độ làm việc nhanh, cũng bận rộn. Review lương cũng khá tốt với các bên khác. branding tốt, sau khi làm ở đây mình được nhận bên Vin luôn,