Thông tin công ty Techbase Vietnam

Giới thiệu

Techbase Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Yahoo! JAPAN, với tầm nhìn là giải quyết các vấn đề trong cuộc sống bằng sức mạnh của Công Nghệ Thông Tin, cùng phát triển các sản phẩm dịch vụ do Yahoo! JAPAN cung cấp.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Techbase Vietnam hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.