Review công ty Techcombank

Sắp xếp theo:

Tôi là một người rất thích Techcombank vì quy trình xử lý ở phòng khách hàng rất nhanh nhưng vẫn phải đánh giá 1 sao cho hệ thống của Techcombank.

Một ngân hàng lớn như vậy mà hệ thống lỗi quá nhiều lần trong 1 năm thì ai mà chịu nổi.