Review công ty Techcombank

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Techcombank tại đây!

Tôi là một người rất thích Techcombank vì quy trình xử lý ở phòng khách hàng rất nhanh nhưng vẫn phải đánh giá 1 sao cho hệ thống của Techcombank.

Một ngân hàng lớn như vậy mà hệ thống lỗi quá nhiều lần trong 1 năm thì ai mà chịu nổi.