Review công ty Thiên đình (Táo quân)

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Thiên đình (Táo quân) tại đây!

Năm sau có còn táo quân nữa không Ngọc Hoàng ơi

Ẩn danh
1 năm trước Ngọc Hoàng

Để ta suy nghĩ đã, năm tới còn dịch chắc ta cho các táo báo cáo qua Zoom thôi