Review công ty Thiên Tú

Bạn đang xem review của Trúc. Xem tất cả review về Thiên Tú tại đây!

văn phòng hôi thối, đa cấp, trừ lương vô cớ, hỏi nhân sự thì kêu làm đơn thôi việc đi-> đa cấp ***