Review công ty TopDev - Việc Làm IT

Bạn đang xem review của Phuong Vu. Xem tất cả review về TopDev - Việc Làm IT tại đây!

Công ty bố láo, lương thấp, bốc lột, chính sách rất tệ. nghỉ việc nhân sự còn đòi lại lương, khốn nạn. Mọi người tránh xa cái công ty này ra. Từ khi các anh chị lead xịn nghỉ, còn bọn ở lại bày ra đủ trò tởm lợm.