Review công ty Transcosmos Technologic Arts

Bạn đang xem review của Khiết Tâm. Xem tất cả review về Transcosmos Technologic Arts tại đây!

Công ty dù còn nhiều cái cần cải thiện. Nhưng COO mới vào giỏi, nhiều cái đổi mới. Thấy hay và thú vị hơn. Có sự hướng dẫn cụ thể và giúp đỡ những khó khăn trong công việc.