Review công ty Transcosmos Technologic Arts

Bạn đang xem review của NV BÌNH DỊ. Xem tất cả review về Transcosmos Technologic Arts tại đây!

HRM Phúc san này ko biet ai duyet tuyển vào mà ta nói siêu ngố nhé. Ăn nói như dân chợ trời bán cá bán mắm. Nghiệp vụ và chuyên môn thì yếu xìu, hỏi BHXH, thuế các thứ đều giai thích ko cứng k chắc chắn. Tiếng nhật cũng dở tệ, nói 1 đằg thì hiểu 1 nẻo nên toàn lam sai chỉ thị các sêp nhật. Đi họp thì luôn vào trễ, bị chỉ trích hoài luôn cug ko bỏ đc cái tật...Thiết nghĩ cty nên thay đổi ng mới 1 lần nữa xem sao