Review công ty Valofe

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Valofe tại đây!

văn phòng hơi nhỏ, lúc đầu cái lối đi vào nhỏ nhỏ cứ tưởng nhầm, được cái HR bên đó cũng nhiệt tình, đến muộn mà vẫn tươi cười hỏi han, phỏng vấn nhanh gọn thoải mái, ko làm test. Offer không tệ cơ mà nể ông anh làm cùng start up nên lại thôi.