Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Thúy Hạnh. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
1 năm trước Nhân viên CSKH

Khá là tốt ấy! Đầu mùa dịch tới h, công ty hay gửi quà động viên, ổn định việc làm cho nhân viên 100 sao nha