Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Hoàng Trần. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!

Đáng tin cậy nè, môi trường tầm 4*, chế độ 4*, sếp thì 5* vì vừa giỏi + tâm lý phết. Có lộ trình tương lai cho nhân viên rõ ràng nữa.