Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Vinh. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!

Chế độ lương hơi bị được ấy, thưởng lễ tết 30/4 1/5, tết covid mà cũng lương tháng 13 đủ. Thiên Tú number 1