Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!

Lộ trình tương lai hơi bị đỉnh. Làm tầm 1 năm 2 năm có đợt thi với phỏng vấn lên các vị trí cao hơn. Môi trường đáng để làm việc đó bạn