Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Hiền. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!

Công ty Qui Mô hơi bị lớn, nhìn nhỏ nhỏ thôi chứ toàn tổng đài CSKH đồ sộ. Mỗi lần có lễ gì vui banh xác luôn ấy.