Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Đào Lực. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
1 năm trước Nhân viên CSKH

Khá là ổn, mọi người hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau