Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Hoàng Vân. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!

Bạn nên chọn công ty Thiên Tú để làm việc ấy, chế độ ổn áp, mức lương thì nhỉnh hơn các công ty khác. Sếp 4* nhưng đồng nghiệp luôn 5*