Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Nguyễn Hoàng. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
1 năm trước Nhân viên CSKH

Môi trường đáng để làm việc á, lương lậu khá okie, 400% ngày lễ, 30-4 1-5 đều có thưởng