Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Tiến Lực. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
1 năm trước Contact Center Agent

Văn phòng rộng lắm, đi mỏi giò luôn, tội mấy anh tech vs teamleader ngày chạy cả cây số hỗ trợ vòng vòng trong site. Siêu ổn nhá quí vị