Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Sales Manager. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
3 tháng trước trưởng phòng

Mạnh dê xòm bên phong nhân sự, gạ gái, trả lương trễ gần 3 tháng.