Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Hương Trầm. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
6 tháng trước Nhân viên CSKH

Chế độ đãi ngộ khá ổn, lương tầm 4* nhưng môi trường thì đáng 5*