Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Hương Trầm. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
11 tháng trước Nhân viên CSKH

Chế độ đãi ngộ khá ổn, lương tầm 4* nhưng môi trường thì đáng 5*