Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Mẫn Nhi. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
1 năm trước Contact Center Agent

Vào đây mới thấy cái gì cũng phải học. May công ty đào tạo miễn phí từ giao tiếp với khách hàng cho đến cách hỗ trợ kỹ thuật. Khum dành cho các bạn không mê nghề CSKH đâu.