Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Môn Long Tiến. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
Môn Long Tiến
1 năm trước Nhân viên CSKH

Cho bạn nào chưa biết về công ty này, điểm trừ là sếp khá dễ thương hay bao trà sữa, điểm cộng là lương hơi bị đã!