Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Uyên Vũ. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!

Hơi bất ngờ về qui mô, Call Center với Contact Center siêu lớn luôn. Mới đầu vào học thấy choáng ngợp. Nhưng làm việc rồi thấy họ chuyên nghiệp thật sự. À mà mức lương cũng cao. Hơi áp lực với khách hàng 1 xíu