Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Ẩn danh. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!

ai bị nợ luơng tụ lại làm đơn gửi công an kte nha, càng nhìu ng làm đơn cho bọn nó vô chuồng lun, nợ luơng ko trả còn tuyển thêm mí chục nvien rui xù tiền dân nữa, cho vô tội hình sự lừa đảo chiếm đoạt tsan đi mng oi