Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Nguyễn Ánh Kim. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
Nguyễn Ánh Kim

Chế độ lương khá ổn hiện tại, môi trường đồng nghiệp chan hòa gần gũi. Workshop diễn ra thường xuyên