Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Hoàng Thủ Đức. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
Hoàng Thủ Đức
11 tháng trước Nhân viên CSKH

Mùa dịch còn công việc là sướng lắm rồi. Cảm ơn công ty rất nhiều