Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Hoàng Thủ Đức. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
Hoàng Thủ Đức
1 năm trước Nhân viên CSKH

Mùa dịch còn công việc là sướng lắm rồi. Cảm ơn công ty rất nhiều