Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Hoàng Vân Trường. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
Hoàng Vân Trường
1 năm trước Nhân viên CSKH

Ngày nào cũng có doanh nghiệp phá sản. Một công ty mà lo lắng cho các bạn nhân viên quà WFH, lương lậu đàng hoàng, ổn định còn chê không hiểu mấy bạn kia sao