Review công ty Viễn Thông Thiên Tú

Bạn đang xem review của Đào Văn Tuấn. Xem tất cả review về Viễn Thông Thiên Tú tại đây!
Đào Văn Tuấn
1 năm trước Nhân viên CSKH

Công ty khá ổn, môi trường thì thân thiện đáng để làm ấy các bạn