Review công ty Vinalink Media

Bạn đang xem review của Linh Chi. Xem tất cả review về Vinalink Media tại đây!

Thầy giáo nhiệt tình giảng hay, đã từng học 2 khóa tại đây.

Support lớp có kiến thức chuyên môn, nhiều khi hỏi muộn vẫn reply, teabreak ngon.

Hài lòng rất nhiều.