Review công ty VNETWORK

Bạn đang xem review của Lộc. Xem tất cả review về VNETWORK tại đây!

Mình vào thực tập khi công ty còn hoạt động ở một văn phòng nhỏ nhưng mọi người luôn đối xử rất vui vẻ và hòa đồng với nhau dù cho những lúc có những xung đột trong công việc. Điều đó là một điều mình tương đối ấn tượng tại VNETWORK bởi mọi người cư xử với nhau như người trong gia đình. Đến nay, khi chuyển qua văn phòng mới, dù rộng hơn, khang trang hơn nhưng tình cảm mọi người vẫn khăng khít như vậy. Bên cạnh đó, mọi người đều có ý chí phấn đấu để có thể cùng công ty bước qua những giai đoạn khó khăn như là đợt dịch vừa rồi.