Review công ty VNETWORK

Bạn đang xem review của Hà Trang. Xem tất cả review về VNETWORK tại đây!

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, anh chị trong công ty khá thân thiện và luôn sẵn hỗ trợ lẫn nhau. Được học tập và đào tạo thêm nhiều kỹ năng, kiến thức mới về công nghệ. Văn phòng làm việc thì khá xinh xẻo nhé. Phù hợp cho các bạn mới ra trường muốn tích luỹ kinh nghiệm nè.