Thông tin công ty VNEXT SOFTWARE

Giới thiệu

VNEXT HOLDINGS cung cấp dịch vụ Phát triển Hệ thống - Ứng dụng, nghiên cứu, phát triển AI, Blockchain với hình thức Lab và Project Based.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty VNEXT SOFTWARE hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.