Thông tin công ty WVB Vietnam

Giới thiệu

World′Vest Base (WVB), một phần của Financial Intelligence Services Limited., Là một cơ sở dữ liệu quan hệ về thông tin tài chính, thống kê và thị trường về các công ty toàn cầu đang hoạt động và không hoạt động. Dịch vụ bắt đầu vào năm 1984. Cơ sở dữ liệu cung cấp một loạt các sản phẩm thông tin hướng đến các nhà đầu tư tổ chức, trường đại học, chủ ngân hàng, nhà phân tích, người hành nghề thuế và kiểm toán, cơ quan chính phủ và người quản lý tài sản trong các thị trường doanh nghiệp, M&A, vốn tư nhân, vốn cổ phần và thu nhập cố định. Cơ sở dữ liệu hiện bao gồm hơn 49.800 công ty niêm yết đang hoạt động và hơn 47.500 công ty không hoạt động. Điều này bao gồm khoảng 99% tất cả các công ty niêm yết và tổng vốn hóa thị trường trên toàn thế giới là gần 100%. Lịch sử công ty có từ năm 1984 và dữ liệu hàng quý có sẵn tùy thuộc vào thời điểm công ty được thêm vào cơ sở dữ liệu.

Dữ liệu WVB dựa trên quốc gia thành lập. Nó mô tả một công ty như một pháp nhân, không bị nhầm lẫn với các vấn đề và danh sách riêng lẻ và cung cấp các tài liệu hoàn chỉnh với tính minh bạch tài chính được lập chỉ mục cho dữ liệu.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty WVB Vietnam hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.