Thông tin công ty Xvolve

Giới thiệu

Xvolve là một Startup Toàn cầu có trụ sở tại San Francisco, Tokyo và Hà Nội. Các thành viên của Xvolve có cùng tầm nhìn và sứ mệnh, đó là “tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ cho thế giới”; chúng tôi tập trung vào thị trường toàn cầu nhằm trở thành "Unicorn" tiếp theo

Giám đốc điều hành của chúng tôi đã bán thành công công ty khởi nghiệp cuối cùng của mình với giá 20 triệu đô la.

Sản phẩm mới của chúng tôi được tài trợ 3 triệu đô la.

Chúng tôi là một đội quốc tế với các thành viên đến từ Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ, v.v.

Tầm nhìn của chúng tôi là kết nối mọi người và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Trong tâm trí của chúng tôi, bất kỳ ai đam mê thay đổi thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn, chúng tôi gọi là “Xvolver”. Miễn là bạn chia sẻ tầm nhìn này, bạn là một phần của chúng tôi. Chúng tôi không được kết nối bởi một hợp đồng, huyết thống, tôn giáo, hay tiền bạc. Điều duy nhất kết nối chúng tôi là tầm nhìn của chúng tôi và mong muốn nhìn thấy nó trở thành hiện thực.

XVolve là công ty gì?

Thực ra Xvolve không phải là một công ty, một tổ chức từ thiện, một tổ chức, một tôn giáo, cũng không phải một hội kín. Xvolve là một nhóm người đã cam kết chịu trách nhiệm cho tương lai.

Các thành viên của Xvolve có cùng tầm nhìn và sứ mệnh, đó là "tạo ra một thay đổi mạnh mẽ cho thế giới".

Các sản phẩm của XVolve

Về các sản phẩm hiện tại của chúng tôi:

1. Ứng dụng Smitten

Webstite: http://bit.ly/2EVWlif

Ứng dụng hẹn hò sử dụng thuật toán đối sánh do AI điều khiển chỉ dành cho những người đã vượt qua quy trình sàng lọc.

2. GOTEN

Website: https://www.thegoten.com

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Xvolve hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.