Thông tin công ty Yabashi

Giới thiệu

Công ty cổ phần Yabashi Holdings|Doanh nghiệp với phương châm "khám phá con người" đang triển khai hoạt động tại 16 công ty, trong đó có 10 công ty trong nước, 6 công ty hải ngoại, tập trung vào các công ty: Lâm nghiệp Yabashi, Công nghiệp Yabashi và Khai khoáng Mitsuboshi.

Lưu ý:
Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin công ty Yabashi hiện tại có thể thay đổi.
Nếu bạn thấy thông tin trên không chính xác, vui lòng click vào đây để yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi.