Tổng hợp review các công ty

Sắp xếp theo:
Chủ tịch BH media đã review về công ty BH Media Corp

Công ty mình ăn *** nên ngu mọi người thông cảm

Kẻ ăn cắp bố láo quốc ca của dân tộc

Cty làm ăn mất dạy. Lách luật là giỏi :)

Quốc ca là của ông nội mày để lại aLoại công ty truyền thông mà côn. Xem thường quốc ca của một quốc gia định ăn cắp cả một nền tảng quốc gia hà. Chính phủ và cả cộng đồng Việt Nam quốc tế cùng nhau phế truất công ty này. Trục xuất cấm Vĩnh viễn mọi hoạt động của công ty này trên mọi nền tảng xã hội. Đồng thời chính phủ Việt Nam thu hồi giấy phép hoạt động Vĩnh viễn cấm Vĩnh viễn công ty này hoạt động trong nước và trên nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam như vậy mới đúng luật của quốc gia. Chứ k thì sự xem thường nó sẽ thành thảm họa